Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Strumenc » La Descorides Geografiches - Ejercizies » Ej. 1 Perché se chierel pa de nev...

Ej. 1 Perché se chierel pa de neva rotes?

Met ite tel test la paroles che te troes sotite
Da l’Africa se emporta e or. I mercanc e chi da Unejia à l monopol del comerz co l’Orient e l’Imper otoman e l goern egizian fèsc paèr semper più auc. Per chest i prodoc de l’Orient vegn semper più e se cogn i paèr con .
Coscita i Portogheisc chier de aer contac coi reames per tor l’or per paèr la marcianzìes che rua da l’Orient.
or
arabes
africhegn
dac
cères
schiaves
Met ite tel test la paroles che te troes sotite
L comerz via tera l’é doventà a cajon de la agrescions di briganc e la strèda de la pert sia emportanza e se preferesc i viajes via . Per chest l’é besegn de na neva sort de che sie bona de navighèr te la èghes de l’ozean e l re portogheis Enrich l Navigant sostegn la enrescida tecnologica che dèsc l met de aer na naf neva: la .
caravela
naf
seida
mèr
pericolous
Met ite tel test la paroles che te troes sotite
Descheche l’é jà stat dit, i prodoc de l’Orient vegn semper più e coscita i Portogheisc chier na neva rota per poder arjonjer diretamenter i porc de l’ e si prodoc, per poder coscita i paèr .
I Portogheisc l’é i prumes che é bogn, dant de ruèr fin al Capo de Bona Speranza con e dapò de arjonjer l’India con .
cères
Orient
Vasco da Gama
Bartolomeo Diaz
de manco