Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Strumenc » Festes - Ejercizies » Ej. 33 L gever e i eves da Pèsca ...

Festes - Ejercizies

Ej. 33 L gever e i eves da Pèsca 1

Che chierel pa l gever al luster de luna?
N post da sconer i eves
Erba da magnèr
N busc per se n jir a dormir
Che veidel pa l gever te pra?
Monts de tera
Ogne sort de mirandoles
Casses de carton
Can sconel pa l gever i eves da Pèsca?
Da Sènt Antone da la ciampaneles
La setemèna Sènta
La net de Nadèl
 
   
Olà peissel pa l gever de sconer i eves?
Te stua
Dedò usc
Te anter i rames
 
   
Che él pa che à tacà a sprizolèr dedò la crepes?
La luna
L soreie
La steiles
De che color ereles pa la mirandoles?
Brunes, biences e śales
Brunes, verdes e śales
Brunes, checenes e śales
 
   
A che ge someeles pa la mirandoles?
A sasc bienc
A piotoi verc
A eves entenc
 
   
Tinultima olà metel pa i eves l gever?
Te anter la mirandoles
Dedò na sief
Sotite scèla
 
   
Chi él pa se n jit a dormir a picoi sauc?
La gialina
L gever
La talpina
 
   
Can él pa se n jit a dormir?
Endèna che l soreie l'era jà aut tel ciel
Al luster de la luna
Canche l soreie tachèa a sprizolèr
 
   
Co sarèi pa stac i bec canche i à troà i eves?
Straches
Contenc
Stencé