Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Strumenc » Festes - Ejercizies » Ej. 9 La patofia de Pèsca Tof&egr...

Festes - Ejercizies

Ej. 9 La patofia de Pèsca Tofènia

Che èl pa fat l fi de n rich moch?
Dò l'Aimarìa del fech l'é jit te stala e l'à spetà
Dò l'Aimarìa del fech l'é jit a dormir che l'era strach
Dò l'Aimarìa del fech l'é jit te stua apede fornel
Da che ora scomenzeles pa a rejonèr la vaces?
Dò les undesc da sera
Dò mesanet
Dò la una de net
Cotenc de egn èla pa la Ciufola?
Diesc egn
Chindesc egn
Seidesc egn
Perché dijela pa la Ciufola che per ela chel l'é l'ultim an?
Percheche la é veta, la é secia e no la à più nia da lat
Percheche la é bona da lat e i vel la vener
Percheche la se à pissà de sciampèr fora de stala
Che ge èla pa enjignà jù da magnèr a la Ciufola la patrona?
Mingol de pastolà con dotrei ravasales
Mingol de pastolà con dotrei pomes
Mingol de fegn con poìna
Che ge responela pa la Rossa a la Ciufola?
Che l patron à comprà n gran pra sun Duron
Che l'é fenì la ciarestìa
Che l'é pericol che ence ela fenesce te becarìa
Coluna él pa la vacia più ascorta de la stala?
La Ciufola
La Fumola
La Formentina
 
   
Co él pa l Bijo?
L'é bel ascort e amò famà
L'é mez enciapedì, col mus pojà via per pènt
L'é endromenzà e pojà via per jabas
Che èl pa magnà l Bijo?
Restobies, pastolà e pomes
Restobies, stonfies e zeche sbroces
Pomes, ravasales e pastolà
Che cognel pa fèr l Bijo l dì de Pèsca Tofènia?
L cogn menèr demez la grascia
L cogn menèr l fegn dai tobié de campagna
L cogn trèr fora de stala n gran ciuch
Chi erel pa l ciuch de lèrsc tedò stala de tobià?
L moch
L fi del moch
L fra del moch
Che aeel pa paà l fi del moch?
L fegn da ge dèr a la vaces
Sia gran curiosità
L bacan che ge aea venù la vaces
Che fèjeles pa la vaces en vea de Pèsca Tofènia?
Les rejona anter eles
Les dorm duta net
Les mena fora ciuches de stala