Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Strumenc » Gulliver Ejercizies » Ejercizie n. 10

Ejercizie n. 10

Segna se chel che l’é scrit l’é dret o falà:
Canche la femena à vedù Gulliver la se à metù a grignèr.
Dret
Falà
Chesta femena à semper tratà mèl l protagonist.
Dret
Falà
L patron e sia familia se à sentà jù sora desch per disnèr.
Dret
Falà
L pian del desch l’era aut passa diesc metres dal fon.
Dret
Falà
Gulliver stajea dalonc dai ores del desch.
Dret
Falà
La femena ge à metù te piat a Gulliver mingol de supa.
Dret
Falà
Per ge dir detelpai a la femena, Gulliver ge à fat na bela ciampilota.
Dret
Falà
A la fin de la marena l’é ruà ite la beila con te brac n vedel de n an.
Dret
Falà
Canche l bez à vedù Gulliver l’à tacà a cighèr.
Dret
Falà
La fia de la patrona rencurèa Gulliver.
Dret
Falà
La picola chinzidier ge à ensegnà so lengaz a Gulliver.
Dret
Falà