Open menu

MLAD Mediateca Ladina

Piattaforma per la diffusione della lingua ladina

Istitut Cultural Ladin Scola Ladina de Fascia Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Oujes » Giochele Stochier » Nazio Badiot

Oujes

Nazio BadiotBio

Testo

Ades l’era Luigi Farinol, l contèa, che… che ge diji ades? Nazio Badiot, mai sentù dir tu e? Scì, scì Nazio Badiot. Enfati chest pere Nazio l’era n badiot, l vegnìa cà a lurèr chiò da marangon e, e par Die che èl fat? Ja Vich, ju ja Valèngia, l’é jit, i à metù zeche mobilia a l’incant e, i à metù (chest te pes te notèr, che l’é ence vera), i à metù zeche mobilia a l’incant e, e un de chisc bachegn l ge à metù n cassabanch e l capelan no ge à zedù e, capesceste? “Se tu” l disc “te l pes aer, posse ence gé...” Enfati canche l’é stat, “Speta pura” l disc “mostro” l disc, l capelan, e l’à scomenzà a chest pere moch ja Vich, ora ge jìa na vacia, ora l’èa zeche de malà, ora l’èa zeche de auter te majon, l’era semper zeche. “Ma maladeta” l disc, “coscita!...” l disc.
Enfati che èl fat? L saea che cassù l’é chest… cosciol e, e l’é jit, chest Nazio Badiot e, e l’é vegnù sù e: “Nazio” l disc, “Bèrba Nazio” l disc, “Ve pree giutame” l disc. “Ah se posse” l disc. Enfati l ge à contà, “Ah po!” l disc “N’outa o l’autra che son pa injignà!” l disc “vegne pa ju” l disc, “dapò vardon pa”. Scì! E l’à ciapà cà e n’outa fra l’autres l’é ruà ju. L’é ruà ju e, enfati scì, “Benvegnù!” e i ge à dat da cena e, “Ades” l disc, enfati l ge à dit “gé” l disc “min vaghe forin stala. Sentiède” l disc “cridèr o smachèr” l disc, “che che volede” l disc “no stajé” l disc, “a vegnir fora!” l disc, “guai a voetres!”.
Ben, ic i é stat cec, canche l’é stat dintorn les unesc, scior caro, colpes e ac, braies e, capesceste? Enfati i à smacà n bon trat e, zacan no i à più sentù nia e, canche l’é stat dadoman che l’é stat che i à sonà l’aimarìa o dintorn les cinch, i é jic fora e vegn chest Nazio Badiot con na cera desche n mort: “Ah ben” l disc “se saee” l disc “con preves no me metee pa!” l’à dit. Ma l se à metù, e l’à magnà e l s’à ciapà si doi fiorin che l ge à dat, che l ge à prometù, che l’à dit che l vel doi fiorin, e l’é sin jit e i non à mai più sentù nia. E dadoman l’era na domenia. Chest preve la jent, l’à vedù che l’é jit, l’à dit messa, capesceste? desche l solit, messa pruma, e dò l se à tout n liber sot al brac e l’é sin jit e i no l’à mai più vedù. Ei. Chest contèa Luigi Farinol. Capesceste? Chest, ma madre!!!